Månedsarkiv: maj 2018

Generalforsamling

Helsinge Badminton afholder generalforsamling tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.30 i Caféen i Helsinge Hallerne (Høyers Lounge).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beregning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for afdelingernes regnskabsår
4. Indkommende forslag:
Bestyrelsen foreslår nedenstående vedtægtsændringer i §4 stk.8 tilføjes nedenstående punkter:
i. Valg af suppleant
ii.Valg af revisor suppleant
5. Valg af bestyrelse
På valg:
• Helle Blomsterberg (ønsker genvalg)
• Jacob Buch (ønsker genvalg)
• Per Vestergaard (ønsker genvalg)
6. Valg af revisor
• Jens Vestergaard (ønsker genvalg)
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter. Formand er født medlem af repræsentantskabet
8. Eventuelt

På gensyn
Helle Blomsterberg
Formand